KAELA

TIetosuojaseloste

 

Kaela-yrityksen 20.12.2023 päivitetty tietosuojaseloste ja tietosuojakäytäntö, joka vastaa Euroopan Unionin 25.5.2018 voimaan astunutta tietosuoja-asetusta (GDPR). 

 

Rekisterin ylläpitäjä:

Tmi Kaela

Y-tunnus: 3302684-8

 

Rekisterin yhteyshenkilö:

Kaisa Koivuvaara

Jyväskylä

kaelahyvinvointi@gmail.com

 

Rekisterin nimi:

Tmi Kaelan asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste ja tarkoitus:

 • Markkinointi sähköpostin välityksellä luvan antaneille, keräten vain välttämättömiä henkilötietoja (sähköpostiosoite, nimi). 
 • Välttämättömien henkilötietoijen kerääminen auttaa palvelemaan asiakasta paremmin.
 • Tietoja käsitellään asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamiseen tai palveluiden markkinoimiseen.

 

Kaela käyttää seuraavia palveluntarjoajia tietojen käsittelyssä ja he käsittelevät tietoja omien ehtojensa mukaisesti:

 • Webinarkit: Jos asiakas haluaa osallistua webinaariin häntä pyydetään jakaamaan nimi ja sähköpostiosoite. Näitä säilytetään webinarkit-palvelussa, jonka kautta lähetetään myös markkinointiviestejä, joihin asiakas antaa suostumuksen tietoja antaessaan.
 • Mailchimp: Kaelan sivuilta voi halutessaan liittyä uutiskirjeen tilajaksi lomakkeen kautta, johon asiakas halutessaan kirjaa nimensä ja sähköpostiosoitteensa. 
 • Maksunvälityspalvelu Paytrail huolehtii maksujen yhteydestä tapahtuvasta henkilötietojen keräämisestä ja säilyttämisestä.
 • Facebook: Verkkovalmennus sijaitsee suljetussa facebookryhmässä. Ulkpuoliset eivät näe, ketkä ryhmässä ovat, mutta ryhmän sisällä olevat jäsenet näkevät toistensa profiilikuvakkeen etusivulla, jota klikkaamalla profiilista näkee ne tiedot, jotka asiakas on asettanut itse itsestään julkisiksi.
 • Asiakkaalla on oikeus poistaa itsensä facebookryhmästä tai pyytää yritystä tekemään tämä hänen puolestaan tai pyytää sähköpostitse (kaelahyvinvointi@gmail.com) tai sosiaalisen median viestipalveluiden kautta yksityisviestillä poistamaan asiakkaan tiedot muista asiakasrekisteristä tai suljetusta facebook-ryhmästä. Jokaisessa markkinointisähköpostissa on sähköpostien perumislinkki.
 • Kaela ei vastaa kolmannen osapuolen kautta tapahtuvista tietosuojarikkeistä.

 

Tietoja kerätään sähköpostimarkkinointiin

Sähköpostilistaa hyödynnetään markkinointiin. Sähköpostilistalle liittyminen on vapaaehtoista ja siitä voi poistua, milloin haluaa lähetyksessä olevan ohjeen mukaisesti tai ilmoittamalla siitä suoraan rekisterin ylläpitäjälle kaelahyvinvointi@gmail.com. Henkilö itse hyväksyy markkinoinnin hyödyntämisen liittyessään sähköpostilistalle.

 

Mitä tietoja käsitellään:

Kaela käsittelee vain välttämättömiä henkilötietoja, jotka henkilö on itse suostumuksellaan antanut. Näitä tietoja ovat:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite

 

Mistä tieto on peräisin:

Tietoja kerätään, kun asiakas välittää ne suostumuksellaan.

 

Kuka käsittelee tietoja:

Kaela on yhden toimijan yritys, joten vain rekisterinpitäjä käsittelee tietoja. 

 

Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja. Kaela ei luovuta tai jaa tietoja kolmansille osapuolille. Kaela ei koskaan myy tietoja kenellekään.

 

Tietojen käsittelyaika

 • Tietoja käsitellään vain niin kauan kuin Kaela tarvitsee niitä rekisterin tarkoituksen mukaisessa toiminnassa tai asiakas poistaa ne itse tai poistuu sähköpostilistalta.
 • Henkilötiedot voi poistaa sähköpostilistalta jokaisessa markkinointiviestissä poistumislinkin kautta tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: kaelahyvinvointi@gmail.com. 

 

Rikkomuksista ilmoittaminen:

Valitettavasti mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen.  Kaela ei pysty takaamaan 100% turvallisuutta. Kaela on velvoitettu ilmoittamaan tietoturvaloukkauksista,  jos loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

Kaela päivittää ja ylläpitää digitaalista tietosuojaa ja laitteiden turvallisuutta sekä mm. käyttää monimutkaisia salasanoja ja säilyttämällä niitä asianmukaisesti.

 

Henkilön omat velvollisuudet:

Henkilön tulee itse varmistaa omien tiliensä tietoturva sekä turvallisuus käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamalla ne säännöllisesti sekä säilyttämällä niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus.

 

Henkilön oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelyn rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus

 

Lisätietoja

Ensisijaisesti rekisteriin liittyvissä kysymyksissä tai pyynnöissä voit olla yhteydessä sähköpostilla kaelahyvinvointi@gmail.com. Henkilöllä on oikeus olla yhteydessä myös tietosuojavaltuutetun toimistoon.