KAELA

Läsnäoloa

&

hyvinvointia

 

RAUHALLINEN JYVÄSJÄVEN RANTA.

MITÄ OPIT VERKKOVALMENNUKSESSA

 

VERKKOVALMENNUS SISÄLTÄÄ 6 MODULIA, JOTKA RAKENTUVAT SAMOISTA OSASISTA

 1. LYHYESTÄ POHDINTATEHTÄVÄSTÄ, jota voit pohtia tai halutessa kirjoittaa ylös harjoituspäiväkirjaan.
 2. LUENTOVIDEOISTA, jotka on pätkitty n. 5-15 min pätkiin, jotta ne olisi mahdollisimman helppo sulauttaa arkeen yksi kerrallaan. Luentoja ei tarvitse välttämättä katsoa, vaan voit myös laittaa videon pyörimään ja kuunnella sen vaikka kävelyllä.

 3. 3 ERILAISESTA HARJOITUKSESTA

 • Muodollisesta harjoituksesta (varataan noin 10 min rauhallista aikaa harjoitusta varten).
 • Epämuodollisesta harjoituksesta (Arjen harjoitus, tehdään omassa arjessa suuntaamalla huomiota tietyllä tavalla.)

 • Pikaisesta pelastajasta (15 - 60 sekunnin lyhyt läsnäoloa kasvattava harjoitus arkeen.)

 

 

MODULI 1:Mitä on mindfulness ja tietoinen vanhemmuus?

 • Kurssilla käydään oma mindfulness polku, jonka aloitetaan ensimmäisessä modulissa.
 • Mitä on mindfulness ja tietoinen vanhemmuus, perusteet.
 • Oman mindfulness-harjoittelun aloittaminen kehomeditaatiolla.
 • Arkeen liitettävät harjoitukset vahvistavat huomiota läsnäolevassa hetkessä.

 

MODULI 2: Läsnäolo & yhteys lapseen

 • Automaatio ohjaus vs. tietoinen toimiminen?
 • Vanhemman ja lapsen yhteys.
 • Yhteyden vahvistaminen "hyvän sään aikana"
 • Harjoituksissa hengitysmeditaatio ystävystyttää oman mielen kanssa ja vahvistaa yhteyttä itseen. 
 • Arjen harjoitus vahvistaa yhteyttä vanhemman ja lapsen välillä täyttäen “rakkauden kuppia”.

 

MODULI 3: Ystävystyminen omien ajatusten ja tunteiden kanssa

 • Ystävystyminen omien ajatusten ja tunteiden kanssa.
 • Millaiset ovat mielen tyypilliset tavat toimia? 
 • Miten kohdata haastavia tunteita?
 • Lempeissä harjoituksissa vahvistat omia tunnetaitoja. Omien tunnetaitojen vahvistuminen, mallintaa lopulta myös lapselle toimivia tunnetaitoja.

 

MODULI 4: Kohtaa sydämellä itsesi 

 • Itsemyötätunto, voimavarat, riittävän hyvä vanhemmuus.
 • Vanhemmuus on merkityksellistä, mutta myös stressaavaa. Miten kohdata itsensä lempeydellä ja pitää huolta voimavaroista arjen keskellä?
 • Modulin lempeät harjoitukset tukevat itsemyötätunnon vahvistumista ja omista voimavaroista huolta pitämistä.
 • Empatia itseä kohtaan vanhempana mallintaa myös lapselle lempeyttä itseäkohtaan ja opettaa lapselle toisen ymmärtämistä. 

 

MODULI 5: Aivotaidot ja stressinsäätely

 • Mitä tarkoittavat ajatteluaivot, tunneaivot ja kehoaivot?
 • Mitä tarkoittavat hermoston kolme erilaista tilaa: Yhteyden tila, taistele/ pakene -tila sekä lamaantumisen/ jähmettymisen -tila?
 • Miten stressi vaikuttaa meidän hermoston tilaan ja käyttäytymiseen?
 • Miten omaa vireystilaa ja stressiä voisi säädellä?
 • Harjoitukset vahvistavat tiedon siirtymistä arkeen.


 

MODULI 6: Ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttuminen

 • Rakennat askel kerrallaan koko valmennuksen ajan omaa kykyäsi toimia rakentavasti lapsen kanssa ei-toivotun käyttäytymisen ja konfliktitilanteiden aikana.
 • Saat tässä modulissa paljon käytännön vinkkejä, miten kohdata lapsi haastavilla hetkillä tavalla, joka vahvistaa sekä suhdetta että lapsen tietoja sekä taitoja.

 

MISSÄ VALMENNUS SIJAITSEE

 • Valmennus tapahtuu Kaelan suljetussa facebook-ryhmässä.
 • Vain ryhmän-jäsenet voivat nähdä, ketkä ovat liittyneet ryhmään jäseneksi.
 • Kurssille pääsy edellytttää siis omaa henkilökohtaista facebooktiliä, jonka kautta pääset kirjautumaan kurssille helposti ja nopeasti.
 • Saat maksun yhteydessä linkin ryhmään ja nostan sinut vielä ryhmään mukaan. Ongelmatapauksissa voit olla minuun yhteydessä (kaelahyvinvointi@gmail.com tai facebookin/ instagramin viestipalvelun kautta)
 • Verkkovalmennus löytyy ryhmästä selkeänä oppaana, joka etenee numerojärjestyksessä. Oppaasta voit merkitä suoritetut kohdat “valmiiksi” ja jatkaa seuraavaan osioon.

 

VERKKOVALMENNUKSEN AIKATAULU

 • Valmennus sisältää yhteensä 6 modulia.
 • Jokaiseen moduliin on ajateltu käytettävän minimissään viikko.
 • Kurssi on auki kirjautumishetkestä vuoden ja koska kurssi käydään itsenäisesti etenemistahdin voit määritellä itse.
 • Kurssimateriaalin läpikäyminen veisi kaiken kaikkiaan vain noin yhden työpäivän verran aikaa, jos sen suorittaisi yhteen pötköön. Kurssia suositellaan käytävän kuitenkin pala kerrallaan osioihin pysähtyen ja niitä rauhassa omaksuen ja liittäen osaksi arkea. 
 • Valmennusta voi edetä pieninä paloina eteenpäin omaan tahtiinsa tavalla, joka parhaiten yhdistyy omaan arkeen.
 • Valmennus on rakennettu helposti omaksuttavaksi ja lähestyttäväksi, askel kerrallaan eteneväksi.
 • Eli yhden työpäivän mittaisella työpanoksella voi olla iso merkitys perheesi arkeen!

 

 

KURKKAA VIDEOLTA, miltä valmennus käytännössä näyttää ja miten pääset liittymään kurssille:

VALMENNUKSEN TAVOITTEENA ON TUKEA VANHEMMAN JA LAPSEN HYVINVOINTIA SEKÄ HYVÄÄ SUHDETTA & SOLJUVAA, ILOISTA ARKEA

 

 

 

Tietoinen vanhemmuus on kaikille mahdollista. Me vahvistamme vain sitä, mitä meissä kaikissa on jo olemassa. Kurssi ei vaadi mitään ennakkotietoja tai -osaamista.

 

Vanhempien lisäksi valmennuksesta hyötyvät kasvattajat ja henkilöt, jotka ovat lasten kanssa tekemisissä (esim. isovanhemmat, ohjaajat, valmentajat jne.) tai jopa silloinkin, jos lapsi on jo aikuinen.

 

Tietoinen vanhemmuus ei ole tekniikka. Se on olemisen tapa, jota voi toteuttaa omalla tavallaan omasta viisaudesta ja läsnäolosta käsin tavalla, joka sopii itselle ja lapsellesi. Voit omaksua ne asiat valmennuksesta, jotka resonoivat sinulle ja toteuttaa niitä omalla tavallasi.

 

 

Kurssi soveltuu sinulle, jos haluat  jotain näistä:

 • Vahvistaa läsnäoloa ja hyvän huomaamista arjessa. Haluat “herätä eloon” enemmän hetkissä, ollen läsnä ja nähden hetkien runsauden ilman, että ne kiitävät vain ohi.

 • Vahvistaa hyvää suhdettasi lapseen.

 • Vahvistaa toimivia keinoja kohdata arjen haastavat hetket. (mm. toimimattomat kasvatustavat ovat yksi vanhemman uupumisen tekijöistä.)

 • Vähentää konfliktitilanteita ja ei-toivottua käyttäytymistä lapsen kanssa.

 • Sujuvampaa ja soljuvampaa arkea vahvemmassa yhteistyössä lapsen kanssa.

 • Vahvistaa yhteyttä itseesi ja omiin tarpeisiin.

 • Vahvistaa omia voimavaroja ja palautumista.

 • Vahvistaa sisältäkumpuavaa levollisuutta, tyyneyttä ja iloa.

 

 

Ottaen nyt askeleen kohti Tietoista vanhemmuutta, sen vaikutukset voivat näkyä arjen tilanteissa nopeasti ja hedelmät kantaa pitkälle tulevaisuuteen asti, lapsen aikuisuuteen saakka.  


Kiitos, kun koet asian tärkeänä ja olet lukemassa tätä sisältöä!

MINDFULNESS

 • Mindulness on tapa kohdata arjen haasteita ja iloja. 
 • Kurssilla nähdään, miten mindfulness vähentää stressiä ja maadoittaa vanhemman läsnäolevaan hetkeen. 
 • Tästä levollisen keskittyneestä tilasta, voimme valita tietoisesti, miten haluamme toimia lapsen kanssa kussakin hetkessä.
 • Mindfulness vahvistaa läsnäoloa, itsesäätelyä sekä virittymistä itselle & toiselle, mikä taas vahvistaa vuorovaikutusta, jota kasvats loppuviimein on.
 • Verkkovalmennuksessa käytävä vanhemman oma mindfulness polku vahvistaa vanhemman yhteyttä itseen (ajatuksiin, tunteisiin, itsemyötätuntoon, stressinsäätelyyn) sekä vahvistaa tietoista hyväksyvää läsnäoloa hetkissä, jolloin vanhempi voi kussakin hetkessä omasta viisaudestaan käsin valita itselleen, lapselleen ja tilanteeseen sopivan tavan toimia.

 


Positiivinen kasvatuksen elementit

 • Kaiken keskiössä on hyvän yhteyden vaaliminen lapsen kanssa. Hyvä yhteys lapseen mm. vahvistaa yhteistyötä sekä turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista lapselle.
 • Kunnioittava vuorovaikutus vahvistaa yhteyttä.
 • Ennakoiva vanhemmuus (mm. yhteyden vahvistaminen "hyvän sään aikana")
 • Empaattinen johtajuus: Vanhemmalla on ikään kuin kaksi rakastavaa kättä, jossa toinen osoittaa välittämistä ja toinen pitää arjen struktuurista ja rajoista turvallisella tavalla huolta.
 • Välittävä kanssasäätely (engl. positive discipline), joka on tapa puuttua lapsen ei-toivottavaan käyttäytymiseen tavalla, joka opettaa lapselle taitoja läsnäolevaan hetkeen sekä tulevaisuuteen, samalla vahvistaen vanhemman ja lapsen suhdetta. Tämä todella on mahdollista ja kaiken lisäksi tehokasta!

 

 

AIVOTAIDOT

 • Verkkovalmennuksessa hyödynnetään yksinkertaistettua mallia siitä, miten meidän avoimme jakaantuvat ylä- ja alakerran aivoihin sekä, miten kokemus uhasta, turvasta ja stressistä ohjaa meitä johonkin kolmesta erilaisesta hermostollisesta tilasta (Yhteyden tila, taistele/ pakene tai lamaantuminen/ jähmettyminen). 
 • Tätä tietoa hyödynnetään vahvistamaan yhteyttä ja ymmärrystä sekä itseä kohtaan että myös lasta kohtaan erityisesti haastavissa kasvatustilanteissa.

 

 

 

 

Kurssi ei sovellu sinulle jos:

Sinulla on vakava, akuutti mielenterveyden ongelma.

Kurssi käydään itsenäisesti ja ilman henkilökohtaista tukea. Mielenterveyden haasteissa käänny aina ensisijassa oman terveydenhuollon puoleen.

Haluat muutosta ilman omaa työpanosta tai pientä sitoutumista.

Varsinkin alussa tietoisen vanhemmuuden käyttöönotto saattaa vaatia harjoittelua ja työstämistä ennen kuin se sulautuu luontevaksi tavaksi toimia ja olla hetkissä.

 

Tietoinen vanhemmuus voi olla tietoista olemista hetkissä ilman sen kummempaa mindfulness-harjoittelua. Suosittelen kuitenkin säännöllistä mindfulness-harjoitusta , sillä se ylläpitää tai vahvistaa tietoisen vanhemmuuden elementtejä arjessa (esim. 1-3x viikossa 10 min harjoitus).

 

Haluat pikaisen ratkaisun haasteisiin.

Tietoisen vanhemmuuden positiiviset vaikutukset voivat näkyä pikaisestikin arjessa, mutta hyötyjen saaminen voi myös viedä aikaa, että haluttuja toimintatapoja saa vakiinnutettua tavaksi toimia arjessa vanhojen totuttujen rutiinien sijaan ja että myös lapsi tottuu uuteen olemisen ja vuorovaikutuksen tapaan.

 

Haluat ratkaisun, joka soveltuu kaikkiin tilanteisiin.

Tietoinen vanhemmuus kasvattaa vanhemman kykyä nähdä tilanteet kirkkaasti ja käyttää omaa viisautta niissä, miten toimia parhaiten. Kurssilla ei luetella patenttiratkaisuja lapsen eri ikävaiheisiin ja eri elämäntilanteisiin. Tietoinen vanhemmuus antaa tilaa toimia oman perheen parhaana asiantuntija ja tavalla, joka sopii juuri omaan tilanteeseen parhaiten. Lapsen kanssa toimiessa ainut ohje, joka toimii joka tilanteeseen on: Älä toimi aina samalla tavalla joka tilanteessa.

 

 

 

 

Kurssi pohjautuu mindfulnessiin JA positiiviseen kasvatukseen sekä SIVUAA  AIVOTAITOJA

 

Valmennuksen hinta on 49e ja kurssi on vuoden käytössäsi.

Ilmoitaudu mukaan kaelahyvinvointi@gmail.com.

Kurssi maksetaan laskulla ja saat lisäohjeita sähköpostitse, miten pääset kirjautumaan suljettun facebook-ryhmään, jossa valmennus sijaitsee. 

Valmennuksen hinta on 49e ja materiaali on vuoden käytössäsi.

Ilmoitaudu mukaan kaelahyvinvointi@gmail.com.

Kurssi maksetaan laskulla ja saat lisäohjeita sähköpostitse, miten pääset kirjautumaan suljettun facebook-ryhmään, jossa valmennus sijaitsee.